Volleybaltrainer 3

De opleiding VT3 leidt op tot een zelfstandige volleybaltrainer die werkzaam is binnen de volleybalvereniging en richt zich op het trainen en coachen van (jeugd)teams tot en met de derde divisie.

Opzet van de opleiding

Het uitgangspunt van de opleidingsstructuur is het bieden van een hoge kwaliteit voor deelnemers door hun opleiding individueel (op maat) en praktijkgericht in te richten. Dit houdt in dat een belangrijk deel van de opleiding in de eigen trainerspraktijk zal plaatsvinden. Ervaringen uit de praktijk worden meegenomen naar de bijeenkomsten, waar hier op ingegaan en op verder gebouwd wordt.

Praktijk

Ten behoeve van je opleiding moet je een aantal praktijkopdrachten uitvoeren. Deze opdrachten vormen de kern van de opleiding en bereiden je voor op de uiteindelijke afronding van de opleiding. Tijdens de opleiding word je begeleid door een mentor, de leercoach genoemd. Samen met je leercoach kijk je via een zelfscan naar de bekwaamheden (competenties) die je al of niet bezit en bepaal je jouw persoonlijke leerroute. Jouw leerroute bestaat uit die opdrachten die voor jou relevant zijn. De leercoach begeleidt jou tijdens jouw leerroute en kan je daarin van veel adviezen voorzien. Zo kan de leercoach bijvoorbeeld feedback geven op de uitgevoerde en uitgewerkte opdrachten.

Bijeenkomsten

Naast de opdrachten die je in je eigen praktijk uitvoert, bestaat de VT-3 opleiding uit 8 bijeenkomsten, die verspreid over het volleybalseizoen worden georganiseerd. De opleiding start met een verplichte startbijeenkomst. De opleiding wordt afgesloten met een speciale voorbereidingsbijeenkomst voor het doen van de Nevobo Proeven van Bekwaamheid (PvB’s).

Prakijkbegeleiding

Iedere cursist kan, samen met zijn studiepartner, ook een stagebezoek brengen aan een training bij een door TrainerLeert.nl aangewezen trainer. De cursist krijgt hierbij enkele opdrachten mee, die door de stage-trainer worden besproken.

Op initiatief en verzoek van de cursist kan de leercoach eventueel bij de training of wedstrijd langskomen voor specifieke begeleiding.

Afsluiting

Voor het behalen van je diploma en trainerslicentie, moet je na de opleiding tenminste twee Proeven van Bekwaamheid (PvB) met goed resultaat afleggen bij de Nevobo. Voor de opleiding VT3 zijn er 4 PvB’s, die je aanvraagt en doet bij de Nevobo:

  • Training geven
  • Wedstrijd coachen
  • Kaderontwikkeling
  • Organisatieontwikkeling

Sinds 1-8-2015 is het niet meer verplicht om alle vier de PvB’s af te leggen; als je Training Geven en Wedstrijd Coachen hebt gehaald, ontvang je het diploma en de licentie VT3 van de Nevobo. De PvB’s kun je inzien/downloaden via de downloadpagina op de site van de Nevobo.

Kosten

De kosten voor de gehele opleiding VT3 bedragen € 725,- p.p. (exclusief examengeld), die je betaalt aan trainerleert.nl. Na de opleiding kun je je PvB’s aanvragen bij de Nevobo.

Toelatingsvoorwaarden

  • Deelnemers zijn lid van de Nederlandse Volleybal Bond.
  • Minimale leeftijd voor deelname is 18 jaar.
  • Deelnemers hebben een eigen trainingsgroep op het niveau van de opleiding. Dit kan zowel een jeugdteam als een seniorenteam zijn.
%d bloggers liken dit: